Správa vedeckých informácií Leteckej fakulty  (www.science.leteckafakulta.sk)

Public knowledge project (Projekt verejných vedomostí) je iniciatíva viacerých univerzít na vývoj  open source softvéru, ktorý má za cieľ zlepšiť kvalitu publikovania výsledkov výskumu. Tento projekt obsahuje tieto profesionálne systémy:

Názov, funkcia :
systém
verzia
inštalácia
Vydávanie vedeckých časopisov:
Open Journal Systems 2.4.5.0
19.1.2015
Organizácia vedeckých konferencií:
Open Conference Systems 2.3.6.0
19.1.2015
Vydávanie monografií:
Open Monograph Systems 1.1.1.0
19.1.2015
Vyhľadávanie vedeckých informácií:
Open Harvester Systems 2.3.2.0
19.1.2015

Tieto systémy boli/sú skúmané v rámci záverečných prác študentov. Cieľom tohto výskumu bolo/je poskytnúť fakulte profesionálne riešenia na uvedené činnosti a tak zvýšiť kvalitu publikovania vedeckých výsledkov fakulty.

Webové sídlo  Public knowledge project: https://pkp.sfu.ca/

Riešiteľský tím projektu:

Doc. Ing. Jozef Hudák, CSc. - poskytovateľ technológií
RNDr. Peter Szabó, PhD. - vedúci záverečných prác, koordinátor
Ing. Jozef Galanda, PhD. - vedúci záverečných prác, koordinátor
Ing. Vladimír Vasil, PhD. - systémový administrátor, konzultant záverečných prác
Bc. Tímea Šmajdová - študent, riešiteľ projektu
Veronika Rzuhovská - študent, riešiteľ projektu
Ladislav Ohman - študent, riešiteľ projektu
Jana Tiburáková - študent, riešiteľ projektu

Aktualizované: 30.1.2015